2006-09-21 14:26:46 Riksdagsval Landstingsval Kommunval Samlade rådata Tio i Topp Protokoll Statistik

Kommun Trosa

Valdeltagande
2006: 85,46%
+2,26%
2002: 83,20%

35,20%
M
6,28%
C
7,88%
FP
6,99%
KD
31,03%
S
3,35%
V
4,94%
MP
4,33%
ÖVR
Samtliga 8 distrikt räknade.

Kommun Trosa

Röstfördelning 2006 2002
Antal Andel Antal Andel
M Moderata Samlingspartiet 2372 35,20 1183 19,03
C Centerpartiet 423 6,28 320 5,15
FP Folkpartiet liberalerna 531 7,88 833 13,40
KD Kristdemokraterna 471 6,99 579 9,31
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 2091 31,03 2547 40,96
V Vänsterpartiet 226 3,35 344 5,53
MP Miljöpartiet de gröna 333 4,94 331 5,32
ÖVR Övriga partier 292 4,33 81 1,30

Kommun Trosa

Röstredovisning 2006 2002
Summa giltiga röster 6739 6218
Ogiltiga röster blanka 113
Ogiltiga röster övriga 2 81
Summa avgivna röster 6854 6299
Röstberättigade 8020 7571
Valdeltagande 85,46% 83,20%