2006-09-21 14:26:46 Riksdagsval Landstingsval Kommunval Samlade rådata Tio i Topp Protokoll Statistik

Kommun Boxholm

Valdeltagande
2006: 84,15%
+1,16%
2002: 82,99%

13,53%
M
11,17%
C
2,90%
FP
8,02%
KD
50,48%
S
5,48%
V
2,99%
MP
5,42%
ÖVR
Samtliga 4 distrikt räknade.

Kommun Boxholm

Röstfördelning 2006 2002
Antal Andel Antal Andel
M Moderata Samlingspartiet 452 13,53 244 7,39
C Centerpartiet 373 11,17 377 11,42
FP Folkpartiet liberalerna 97 2,90 194 5,88
KD Kristdemokraterna 268 8,02 323 9,79
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 1686 50,48 1761 53,36
V Vänsterpartiet 183 5,48 249 7,55
MP Miljöpartiet de gröna 100 2,99 107 3,24
ÖVR Övriga partier 181 5,42 45 1,36

Kommun Boxholm

Röstredovisning 2006 2002
Summa giltiga röster 3340 3300
Ogiltiga röster blanka 85
Ogiltiga röster övriga 0 66
Summa avgivna röster 3425 3366
Röstberättigade 4070 4056
Valdeltagande 84,15% 82,99%