2006-09-21 14:26:46 Riksdagsval Landstingsval Kommunval Samlade rådata Tio i Topp Protokoll Statistik

Kommun Finspång

Valdeltagande
2006: 83,71%
+0,71%
2002: 83,00%

18,02%
M
7,04%
C
4,68%
FP
7,00%
KD
47,10%
S
6,62%
V
4,09%
MP
5,44%
ÖVR
Samtliga 19 distrikt räknade.

Kommun Finspång

Röstfördelning 2006 2002
Antal Andel Antal Andel
M Moderata Samlingspartiet 2397 18,02 1284 9,69
C Centerpartiet 937 7,04 762 5,75
FP Folkpartiet liberalerna 622 4,68 1097 8,28
KD Kristdemokraterna 931 7,00 1274 9,61
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 6265 47,10 6844 51,64
V Vänsterpartiet 881 6,62 1258 9,49
MP Miljöpartiet de gröna 544 4,09 535 4,04
ÖVR Övriga partier 724 5,44 199 1,50

Kommun Finspång

Röstredovisning 2006 2002
Summa giltiga röster 13301 13253
Ogiltiga röster blanka 234
Ogiltiga röster övriga 4 243
Summa avgivna röster 13539 13496
Röstberättigade 16174 16260
Valdeltagande 83,71% 83,00%