2006-09-21 14:26:46 Riksdagsval Landstingsval Kommunval Samlade rådata Tio i Topp Protokoll Statistik

Kommun Valdemarsvik

Valdeltagande
2006: 82,52%
+1,85%
2002: 80,67%

22,88%
M
14,73%
C
4,16%
FP
6,58%
KD
40,16%
S
3,95%
V
2,72%
MP
4,81%
ÖVR
Samtliga 7 distrikt räknade.

Kommun Valdemarsvik

Röstfördelning 2006 2002
Antal Andel Antal Andel
M Moderata Samlingspartiet 1193 22,88 711 13,88
C Centerpartiet 768 14,73 793 15,48
FP Folkpartiet liberalerna 217 4,16 396 7,73
KD Kristdemokraterna 343 6,58 466 9,10
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 2094 40,16 2225 43,43
V Vänsterpartiet 206 3,95 297 5,80
MP Miljöpartiet de gröna 142 2,72 174 3,40
ÖVR Övriga partier 251 4,81 61 1,19

Kommun Valdemarsvik

Röstredovisning 2006 2002
Summa giltiga röster 5214 5123
Ogiltiga röster blanka 72
Ogiltiga röster övriga 3 84
Summa avgivna röster 5289 5207
Röstberättigade 6409 6455
Valdeltagande 82,52% 80,67%