2006-09-21 14:26:46 Riksdagsval Landstingsval Kommunval Samlade rådata Tio i Topp Protokoll Statistik

Kommun Söderköping

Valdeltagande
2006: 84,09%
+1,91%
2002: 82,18%

28,59%
M
11,69%
C
5,34%
FP
7,62%
KD
30,87%
S
4,41%
V
5,25%
MP
6,23%
ÖVR
Samtliga 10 distrikt räknade.

Kommun Söderköping

Röstfördelning 2006 2002
Antal Andel Antal Andel
M Moderata Samlingspartiet 2542 28,59 1620 19,03
C Centerpartiet 1039 11,69 886 10,41
FP Folkpartiet liberalerna 475 5,34 874 10,27
KD Kristdemokraterna 677 7,62 977 11,48
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 2744 30,87 3007 35,32
V Vänsterpartiet 392 4,41 490 5,76
MP Miljöpartiet de gröna 467 5,25 458 5,38
ÖVR Övriga partier 554 6,23 202 2,37

Kommun Söderköping

Röstredovisning 2006 2002
Summa giltiga röster 8890 8514
Ogiltiga röster blanka 158
Ogiltiga röster övriga 6 153
Summa avgivna röster 9054 8667
Röstberättigade 10767 10546
Valdeltagande 84,09% 82,18%