2006-09-21 14:26:46 Riksdagsval Landstingsval Kommunval Samlade rådata Tio i Topp Protokoll Statistik

Kommun Mjölby

Valdeltagande
2006: 83,20%
+2,32%
2002: 80,88%

21,49%
M
8,62%
C
5,47%
FP
7,19%
KD
42,92%
S
4,62%
V
3,21%
MP
6,46%
ÖVR
Samtliga 17 distrikt räknade.

Kommun Mjölby

Röstfördelning 2006 2002
Antal Andel Antal Andel
M Moderata Samlingspartiet 3411 21,49 1943 12,66
C Centerpartiet 1369 8,62 1227 7,99
FP Folkpartiet liberalerna 869 5,47 1516 9,88
KD Kristdemokraterna 1142 7,19 1551 10,10
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 6813 42,92 7125 46,41
V Vänsterpartiet 733 4,62 1101 7,17
MP Miljöpartiet de gröna 510 3,21 518 3,37
ÖVR Övriga partier 1026 6,46 370 2,41

Kommun Mjölby

Röstredovisning 2006 2002
Summa giltiga röster 15873 15351
Ogiltiga röster blanka 388
Ogiltiga röster övriga 7 284
Summa avgivna röster 16268 15635
Röstberättigade 19552 19331
Valdeltagande 83,20% 80,88%