2006-09-21 14:26:46 Riksdagsval Landstingsval Kommunval Samlade rådata Tio i Topp Protokoll Statistik

Kommun Mullsjö

Valdeltagande
2006: 86,05%
+3,18%
2002: 82,87%

20,90%
M
7,17%
C
4,97%
FP
19,78%
KD
32,57%
S
4,77%
V
4,08%
MP
5,76%
ÖVR
Samtliga 5 distrikt räknade.

Kommun Mullsjö

Röstfördelning 2006 2002
Antal Andel Antal Andel
M Moderata Samlingspartiet 933 20,90 512 12,03
C Centerpartiet 320 7,17 227 5,33
FP Folkpartiet liberalerna 222 4,97 341 8,01
KD Kristdemokraterna 883 19,78 1090 25,61
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 1454 32,57 1501 35,27
V Vänsterpartiet 213 4,77 300 7,05
MP Miljöpartiet de gröna 182 4,08 181 4,25
ÖVR Övriga partier 257 5,76 104 2,44

Kommun Mullsjö

Röstredovisning 2006 2002
Summa giltiga röster 4464 4256
Ogiltiga röster blanka 73
Ogiltiga röster övriga 4 80
Summa avgivna röster 4541 4336
Röstberättigade 5277 5232
Valdeltagande 86,05% 82,87%