2006-09-21 14:26:46 Riksdagsval Landstingsval Kommunval Samlade rådata Tio i Topp Protokoll Statistik

Kommun Habo

Valdeltagande
2006: 87,68%
+3,38%
2002: 84,30%

24,80%
M
6,97%
C
5,58%
FP
19,42%
KD
31,71%
S
3,41%
V
3,22%
MP
4,90%
ÖVR
Samtliga 9 distrikt räknade.

Kommun Habo

Röstfördelning 2006 2002
Antal Andel Antal Andel
M Moderata Samlingspartiet 1550 24,80 843 14,87
C Centerpartiet 436 6,97 347 6,12
FP Folkpartiet liberalerna 349 5,58 534 9,42
KD Kristdemokraterna 1214 19,42 1343 23,69
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 1982 31,71 2039 35,96
V Vänsterpartiet 213 3,41 289 5,10
MP Miljöpartiet de gröna 201 3,22 165 2,91
ÖVR Övriga partier 306 4,90 110 1,94

Kommun Habo

Röstredovisning 2006 2002
Summa giltiga röster 6251 5670
Ogiltiga röster blanka 144
Ogiltiga röster övriga 6 131
Summa avgivna röster 6401 5801
Röstberättigade 7300 6881
Valdeltagande 87,68% 84,30%