2006-09-21 14:26:46 Riksdagsval Landstingsval Kommunval Samlade rådata Tio i Topp Protokoll Statistik

Kommun Vaggeryd

Valdeltagande
2006: 83,38%
+0,27%
2002: 83,11%

19,80%
M
8,36%
C
4,58%
FP
19,05%
KD
37,32%
S
3,48%
V
2,47%
MP
4,94%
ÖVR
Samtliga 9 distrikt räknade.

Kommun Vaggeryd

Röstfördelning 2006 2002
Antal Andel Antal Andel
M Moderata Samlingspartiet 1542 19,80 813 10,72
C Centerpartiet 651 8,36 565 7,45
FP Folkpartiet liberalerna 357 4,58 500 6,59
KD Kristdemokraterna 1484 19,05 1882 24,82
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 2907 37,32 3070 40,48
V Vänsterpartiet 271 3,48 379 5,00
MP Miljöpartiet de gröna 192 2,47 198 2,61
ÖVR Övriga partier 385 4,94 177 2,33

Kommun Vaggeryd

Röstredovisning 2006 2002
Summa giltiga röster 7789 7584
Ogiltiga röster blanka 128
Ogiltiga röster övriga 2 91
Summa avgivna röster 7919 7675
Röstberättigade 9497 9235
Valdeltagande 83,38% 83,11%