2006-09-21 14:26:46 Riksdagsval Landstingsval Kommunval Samlade rådata Tio i Topp Protokoll Statistik

Kommun Jönköping

Valdeltagande
2006: 84,16%
+1,54%
2002: 82,62%

22,88%
M
5,80%
C
5,99%
FP
16,97%
KD
34,53%
S
4,98%
V
4,09%
MP
4,76%
ÖVR
Samtliga 78 distrikt räknade.

Kommun Jönköping

Röstfördelning 2006 2002
Antal Andel Antal Andel
M Moderata Samlingspartiet 17624 22,88 9658 13,23
C Centerpartiet 4472 5,80 3012 4,13
FP Folkpartiet liberalerna 4618 5,99 7776 10,66
KD Kristdemokraterna 13076 16,97 14491 19,86
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 26602 34,53 28982 39,71
V Vänsterpartiet 3835 4,98 4731 6,48
MP Miljöpartiet de gröna 3149 4,09 2648 3,63
ÖVR Övriga partier 3665 4,76 1678 2,30

Kommun Jönköping

Röstredovisning 2006 2002
Summa giltiga röster 77041 72976
Ogiltiga röster blanka 1358
Ogiltiga röster övriga 18 1084
Summa avgivna röster 78417 74060
Röstberättigade 93173 89643
Valdeltagande 84,16% 82,62%