2006-09-21 14:26:46 Riksdagsval Landstingsval Kommunval Samlade rådata Tio i Topp Protokoll Statistik

Kommun Älmhult

Valdeltagande
2006: 81,31%
+1,51%
2002: 79,80%

24,42%
M
12,68%
C
4,86%
FP
7,86%
KD
37,49%
S
3,41%
V
3,51%
MP
5,78%
ÖVR
Samtliga 10 distrikt räknade.

Kommun Älmhult

Röstfördelning 2006 2002
Antal Andel Antal Andel
M Moderata Samlingspartiet 2303 24,42 1381 14,78
C Centerpartiet 1196 12,68 1064 11,39
FP Folkpartiet liberalerna 458 4,86 816 8,73
KD Kristdemokraterna 741 7,86 999 10,69
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 3536 37,49 4162 44,55
V Vänsterpartiet 322 3,41 441 4,72
MP Miljöpartiet de gröna 331 3,51 312 3,34
ÖVR Övriga partier 545 5,78 168 1,80

Kommun Älmhult

Röstredovisning 2006 2002
Summa giltiga röster 9432 9343
Ogiltiga röster blanka 183
Ogiltiga röster övriga 2 140
Summa avgivna röster 9617 9483
Röstberättigade 11828 11883
Valdeltagande 81,31% 79,80%