2006-09-21 14:26:46 Riksdagsval Landstingsval Kommunval Samlade rådata Tio i Topp Protokoll Statistik

Kommun Markaryd

Valdeltagande
2006: 78,94%
+1,54%
2002: 77,40%

19,84%
M
10,38%
C
3,71%
FP
12,56%
KD
41,28%
S
2,82%
V
2,41%
MP
6,99%
ÖVR
Samtliga 9 distrikt räknade.

Kommun Markaryd

Röstfördelning 2006 2002
Antal Andel Antal Andel
M Moderata Samlingspartiet 1112 19,84 659 11,78
C Centerpartiet 582 10,38 557 9,96
FP Folkpartiet liberalerna 208 3,71 369 6,60
KD Kristdemokraterna 704 12,56 902 16,12
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 2314 41,28 2473 44,20
V Vänsterpartiet 158 2,82 278 4,97
MP Miljöpartiet de gröna 135 2,41 146 2,61
ÖVR Övriga partier 392 6,99 211 3,77

Kommun Markaryd

Röstredovisning 2006 2002
Summa giltiga röster 5605 5595
Ogiltiga röster blanka 119
Ogiltiga röster övriga 1 101
Summa avgivna röster 5725 5696
Röstberättigade 7252 7359
Valdeltagande 78,94% 77,40%