2006-09-21 14:26:46 Riksdagsval Landstingsval Kommunval Samlade rådata Tio i Topp Protokoll Statistik

Kommun Växjö

Valdeltagande
2006: 84,71%
+2,24%
2002: 82,47%

26,72%
M
8,73%
C
7,20%
FP
7,71%
KD
33,92%
S
5,48%
V
5,46%
MP
4,79%
ÖVR
Samtliga 46 distrikt räknade.

Kommun Växjö

Röstfördelning 2006 2002
Antal Andel Antal Andel
M Moderata Samlingspartiet 13326 26,72 7425 15,92
C Centerpartiet 4356 8,73 3548 7,61
FP Folkpartiet liberalerna 3591 7,20 5723 12,27
KD Kristdemokraterna 3845 7,71 4668 10,01
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 16919 33,92 18070 38,75
V Vänsterpartiet 2733 5,48 3827 8,21
MP Miljöpartiet de gröna 2722 5,46 2292 4,92
ÖVR Övriga partier 2387 4,79 1078 2,31

Kommun Växjö

Röstredovisning 2006 2002
Summa giltiga röster 49879 46631
Ogiltiga röster blanka 854
Ogiltiga röster övriga 13 689
Summa avgivna röster 50746 47320
Röstberättigade 59906 57375
Valdeltagande 84,71% 82,47%