2006-09-21 14:26:46 Riksdagsval Landstingsval Kommunval Samlade rådata Tio i Topp Protokoll Statistik

Kommun Mörbylånga

Valdeltagande
2006: 85,46%
+2,49%
2002: 82,97%

25,24%
M
13,32%
C
6,04%
FP
7,15%
KD
34,89%
S
4,12%
V
4,24%
MP
5,01%
ÖVR
Samtliga 13 distrikt räknade.

Kommun Mörbylånga

Röstfördelning 2006 2002
Antal Andel Antal Andel
M Moderata Samlingspartiet 2210 25,24 1290 15,34
C Centerpartiet 1166 13,32 1108 13,17
FP Folkpartiet liberalerna 529 6,04 879 10,45
KD Kristdemokraterna 626 7,15 1013 12,05
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 3055 34,89 3171 37,71
V Vänsterpartiet 361 4,12 535 6,36
MP Miljöpartiet de gröna 371 4,24 325 3,86
ÖVR Övriga partier 439 5,01 89 1,06

Kommun Mörbylånga

Röstredovisning 2006 2002
Summa giltiga röster 8757 8410
Ogiltiga röster blanka 161
Ogiltiga röster övriga 2 109
Summa avgivna röster 8920 8519
Röstberättigade 10438 10268
Valdeltagande 85,46% 82,97%