2006-09-21 14:26:46 Riksdagsval Landstingsval Kommunval Samlade rådata Tio i Topp Protokoll Statistik

Kommun Hultsfred

Valdeltagande
2006: 79,75%
+0,13%
2002: 79,62%

16,09%
M
14,06%
C
3,75%
FP
8,08%
KD
43,80%
S
5,73%
V
2,85%
MP
5,63%
ÖVR
Samtliga 13 distrikt räknade.

Kommun Hultsfred

Röstfördelning 2006 2002
Antal Andel Antal Andel
M Moderata Samlingspartiet 1394 16,09 812 9,13
C Centerpartiet 1218 14,06 1251 14,07
FP Folkpartiet liberalerna 325 3,75 484 5,44
KD Kristdemokraterna 700 8,08 1092 12,28
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 3794 43,80 4113 46,25
V Vänsterpartiet 496 5,73 726 8,16
MP Miljöpartiet de gröna 247 2,85 207 2,33
ÖVR Övriga partier 488 5,63 208 2,34

Kommun Hultsfred

Röstredovisning 2006 2002
Summa giltiga röster 8662 8893
Ogiltiga röster blanka 184
Ogiltiga röster övriga 1 135
Summa avgivna röster 8847 9028
Röstberättigade 11093 11339
Valdeltagande 79,75% 79,62%