2006-09-21 14:26:46 Riksdagsval Landstingsval Kommunval Samlade rådata Tio i Topp Protokoll Statistik

Kommun Emmaboda

Valdeltagande
2006: 82,05%
+0,35%
2002: 81,70%

17,64%
M
13,88%
C
2,79%
FP
7,71%
KD
45,24%
S
4,07%
V
3,50%
MP
5,18%
ÖVR
Samtliga 7 distrikt räknade.

Kommun Emmaboda

Röstfördelning 2006 2002
Antal Andel Antal Andel
M Moderata Samlingspartiet 1032 17,64 585 9,80
C Centerpartiet 812 13,88 793 13,28
FP Folkpartiet liberalerna 163 2,79 328 5,49
KD Kristdemokraterna 451 7,71 593 9,93
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 2647 45,24 3008 50,37
V Vänsterpartiet 238 4,07 345 5,78
MP Miljöpartiet de gröna 205 3,50 200 3,35
ÖVR Övriga partier 303 5,18 120 2,01

Kommun Emmaboda

Röstredovisning 2006 2002
Summa giltiga röster 5851 5972
Ogiltiga röster blanka 143
Ogiltiga röster övriga 4 104
Summa avgivna röster 5998 6076
Röstberättigade 7310 7437
Valdeltagande 82,05% 81,70%