2006-09-21 14:26:46 Riksdagsval Landstingsval Kommunval Samlade rådata Tio i Topp Protokoll Statistik

Kommun Nybro

Valdeltagande
2006: 81,96%
+1,37%
2002: 80,59%

18,94%
M
12,01%
C
3,64%
FP
6,96%
KD
44,28%
S
5,28%
V
2,69%
MP
6,20%
ÖVR
Samtliga 15 distrikt räknade.

Kommun Nybro

Röstfördelning 2006 2002
Antal Andel Antal Andel
M Moderata Samlingspartiet 2355 18,94 1305 10,75
C Centerpartiet 1493 12,01 1404 11,57
FP Folkpartiet liberalerna 452 3,64 845 6,96
KD Kristdemokraterna 865 6,96 1329 10,95
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 5505 44,28 5674 46,75
V Vänsterpartiet 656 5,28 918 7,56
MP Miljöpartiet de gröna 334 2,69 283 2,33
ÖVR Övriga partier 771 6,20 378 3,11

Kommun Nybro

Röstredovisning 2006 2002
Summa giltiga röster 12431 12136
Ogiltiga röster blanka 231
Ogiltiga röster övriga 3 234
Summa avgivna röster 12665 12370
Röstberättigade 15452 15349
Valdeltagande 81,96% 80,59%