2006-09-21 14:26:46 Riksdagsval Landstingsval Kommunval Samlade rådata Tio i Topp Protokoll Statistik

Kommun Vimmerby

Valdeltagande
2006: 81,09%
+1,71%
2002: 79,38%

18,61%
M
17,19%
C
4,07%
FP
8,25%
KD
39,53%
S
4,12%
V
3,45%
MP
4,77%
ÖVR
Samtliga 14 distrikt räknade.

Kommun Vimmerby

Röstfördelning 2006 2002
Antal Andel Antal Andel
M Moderata Samlingspartiet 1768 18,61 1023 10,98
C Centerpartiet 1633 17,19 1704 18,30
FP Folkpartiet liberalerna 387 4,07 593 6,37
KD Kristdemokraterna 784 8,25 1181 12,68
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 3755 39,53 3839 41,22
V Vänsterpartiet 391 4,12 564 6,06
MP Miljöpartiet de gröna 328 3,45 301 3,23
ÖVR Övriga partier 453 4,77 109 1,17

Kommun Vimmerby

Röstredovisning 2006 2002
Summa giltiga röster 9499 9314
Ogiltiga röster blanka 233
Ogiltiga röster övriga 2 172
Summa avgivna röster 9734 9486
Röstberättigade 12004 11950
Valdeltagande 81,09% 79,38%