2006-09-21 14:26:46 Riksdagsval Landstingsval Kommunval Samlade rådata Tio i Topp Protokoll Statistik

Kommun Borgholm

Valdeltagande
2006: 81,39%
+1,44%
2002: 79,95%

26,17%
M
21,51%
C
4,50%
FP
8,02%
KD
26,80%
S
3,82%
V
3,97%
MP
5,21%
ÖVR
Samtliga 10 distrikt räknade.

Kommun Borgholm

Röstfördelning 2006 2002
Antal Andel Antal Andel
M Moderata Samlingspartiet 1892 26,17 1127 15,97
C Centerpartiet 1555 21,51 1501 21,27
FP Folkpartiet liberalerna 325 4,50 614 8,70
KD Kristdemokraterna 580 8,02 1022 14,48
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 1938 26,80 2020 28,62
V Vänsterpartiet 276 3,82 403 5,71
MP Miljöpartiet de gröna 287 3,97 281 3,98
ÖVR Övriga partier 377 5,21 90 1,28

Kommun Borgholm

Röstredovisning 2006 2002
Summa giltiga röster 7230 7058
Ogiltiga röster blanka 110
Ogiltiga röster övriga 1 83
Summa avgivna röster 7341 7141
Röstberättigade 9020 8932
Valdeltagande 81,39% 79,95%