2006-09-21 14:26:46 Riksdagsval Landstingsval Kommunval Samlade rådata Tio i Topp Protokoll Statistik

Kommun Staffanstorp

Valdeltagande
2006: 86,92%
+1,91%
2002: 85,01%

35,98%
M
5,20%
C
8,54%
FP
4,27%
KD
32,03%
S
2,22%
V
3,29%
MP
8,45%
ÖVR
Samtliga 14 distrikt räknade.

Kommun Staffanstorp

Röstfördelning 2006 2002
Antal Andel Antal Andel
M Moderata Samlingspartiet 4642 35,98 2526 20,72
C Centerpartiet 671 5,20 480 3,94
FP Folkpartiet liberalerna 1102 8,54 1791 14,69
KD Kristdemokraterna 551 4,27 859 7,05
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 4132 32,03 5080 41,67
V Vänsterpartiet 287 2,22 399 3,27
MP Miljöpartiet de gröna 425 3,29 291 2,39
ÖVR Övriga partier 1090 8,45 765 6,28

Kommun Staffanstorp

Röstredovisning 2006 2002
Summa giltiga röster 12900 12191
Ogiltiga röster blanka 220
Ogiltiga röster övriga 7 166
Summa avgivna röster 13127 12357
Röstberättigade 15102 14536
Valdeltagande 86,92% 85,01%