2006-09-21 14:26:46 Riksdagsval Landstingsval Kommunval Samlade rådata Tio i Topp Protokoll Statistik

Kommun Vellinge

Valdeltagande
2006: 89,50%
+1,88%
2002: 87,62%

55,89%
M
3,65%
C
8,78%
FP
5,64%
KD
16,83%
S
1,05%
V
1,91%
MP
6,24%
ÖVR
Samtliga 18 distrikt räknade.

Kommun Vellinge

Röstfördelning 2006 2002
Antal Andel Antal Andel
M Moderata Samlingspartiet 11952 55,89 7787 38,59
C Centerpartiet 781 3,65 472 2,34
FP Folkpartiet liberalerna 1878 8,78 3712 18,40
KD Kristdemokraterna 1205 5,64 1589 7,87
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 3599 16,83 4805 23,81
V Vänsterpartiet 225 1,05 288 1,43
MP Miljöpartiet de gröna 408 1,91 385 1,91
ÖVR Övriga partier 1335 6,24 1141 5,65

Kommun Vellinge

Röstredovisning 2006 2002
Summa giltiga röster 21383 20179
Ogiltiga röster blanka 234
Ogiltiga röster övriga 7 226
Summa avgivna röster 21624 20405
Röstberättigade 24160 23289
Valdeltagande 89,50% 87,62%