2006-09-21 14:26:46 Riksdagsval Landstingsval Kommunval Samlade rådata Tio i Topp Protokoll Statistik

Kommun Östra Göinge

Valdeltagande
2006: 80,24%
+1,98%
2002: 78,26%

18,55%
M
8,21%
C
5,72%
FP
6,97%
KD
45,97%
S
3,66%
V
2,66%
MP
8,26%
ÖVR
Samtliga 9 distrikt räknade.

Kommun Östra Göinge

Röstfördelning 2006 2002
Antal Andel Antal Andel
M Moderata Samlingspartiet 1527 18,55 1007 12,53
C Centerpartiet 676 8,21 560 6,97
FP Folkpartiet liberalerna 471 5,72 628 7,81
KD Kristdemokraterna 574 6,97 753 9,37
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 3785 45,97 3945 49,08
V Vänsterpartiet 301 3,66 589 7,33
MP Miljöpartiet de gröna 219 2,66 274 3,41
ÖVR Övriga partier 680 8,26 282 3,51

Kommun Östra Göinge

Röstredovisning 2006 2002
Summa giltiga röster 8233 8038
Ogiltiga röster blanka 211
Ogiltiga röster övriga 3 161
Summa avgivna röster 8447 8199
Röstberättigade 10527 10477
Valdeltagande 80,24% 78,26%