2006-09-21 14:26:46 Riksdagsval Landstingsval Kommunval Samlade rådata Tio i Topp Protokoll Statistik

Kommun Kävlinge

Valdeltagande
2006: 85,96%
+2,66%
2002: 83,30%

31,81%
M
5,57%
C
8,62%
FP
4,17%
KD
35,32%
S
2,23%
V
2,55%
MP
9,73%
ÖVR
Samtliga 18 distrikt räknade.

Kommun Kävlinge

Röstfördelning 2006 2002
Antal Andel Antal Andel
M Moderata Samlingspartiet 5380 31,81 2761 18,14
C Centerpartiet 942 5,57 650 4,27
FP Folkpartiet liberalerna 1457 8,62 2106 13,83
KD Kristdemokraterna 705 4,17 970 6,37
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 5973 35,32 6549 43,02
V Vänsterpartiet 377 2,23 628 4,13
MP Miljöpartiet de gröna 432 2,55 402 2,64
ÖVR Övriga partier 1646 9,73 1158 7,61

Kommun Kävlinge

Röstredovisning 2006 2002
Summa giltiga röster 16912 15224
Ogiltiga röster blanka 270
Ogiltiga röster övriga 5 219
Summa avgivna röster 17187 15443
Röstberättigade 19995 18540
Valdeltagande 85,96% 83,30%