2006-09-21 14:26:46 Riksdagsval Landstingsval Kommunval Samlade rådata Tio i Topp Protokoll Statistik

Kommun Svedala

Valdeltagande
2006: 85,48%
+1,85%
2002: 83,63%

30,36%
M
4,57%
C
8,18%
FP
3,87%
KD
36,44%
S
2,21%
V
2,71%
MP
11,67%
ÖVR
Samtliga 11 distrikt räknade.

Kommun Svedala

Röstfördelning 2006 2002
Antal Andel Antal Andel
M Moderata Samlingspartiet 3537 30,36 1818 16,61
C Centerpartiet 532 4,57 433 3,96
FP Folkpartiet liberalerna 953 8,18 1473 13,46
KD Kristdemokraterna 451 3,87 755 6,90
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 4245 36,44 4875 44,55
V Vänsterpartiet 257 2,21 420 3,84
MP Miljöpartiet de gröna 316 2,71 276 2,52
ÖVR Övriga partier 1359 11,67 893 8,16

Kommun Svedala

Röstredovisning 2006 2002
Summa giltiga röster 11650 10943
Ogiltiga röster blanka 194
Ogiltiga röster övriga 5 176
Summa avgivna röster 11849 11119
Röstberättigade 13861 13295
Valdeltagande 85,48% 83,63%