2006-09-21 14:26:46 Riksdagsval Landstingsval Kommunval Samlade rådata Tio i Topp Protokoll Statistik

Kommun Sjöbo

Valdeltagande
2006: 77,71%
+1,95%
2002: 75,76%

29,59%
M
10,49%
C
5,20%
FP
5,90%
KD
32,20%
S
2,98%
V
2,70%
MP
10,94%
ÖVR
Samtliga 14 distrikt räknade.

Kommun Sjöbo

Röstfördelning 2006 2002
Antal Andel Antal Andel
M Moderata Samlingspartiet 3018 29,59 1761 18,42
C Centerpartiet 1070 10,49 1028 10,75
FP Folkpartiet liberalerna 530 5,20 866 9,06
KD Kristdemokraterna 602 5,90 889 9,30
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 3284 32,20 3507 36,68
V Vänsterpartiet 304 2,98 456 4,77
MP Miljöpartiet de gröna 275 2,70 266 2,78
ÖVR Övriga partier 1116 10,94 788 8,24

Kommun Sjöbo

Röstredovisning 2006 2002
Summa giltiga röster 10199 9561
Ogiltiga röster blanka 231
Ogiltiga röster övriga 6 226
Summa avgivna röster 10436 9787
Röstberättigade 13429 12919
Valdeltagande 77,71% 75,76%