2006-09-21 14:26:46 Riksdagsval Landstingsval Kommunval Samlade rådata Tio i Topp Protokoll Statistik

Kommun Höör

Valdeltagande
2006: 80,43%
+2,87%
2002: 77,56%

28,21%
M
8,57%
C
7,21%
FP
5,67%
KD
30,70%
S
3,84%
V
5,15%
MP
10,65%
ÖVR
Samtliga 10 distrikt räknade.

Kommun Höör

Röstfördelning 2006 2002
Antal Andel Antal Andel
M Moderata Samlingspartiet 2442 28,21 1349 16,96
C Centerpartiet 742 8,57 609 7,66
FP Folkpartiet liberalerna 624 7,21 1045 13,14
KD Kristdemokraterna 491 5,67 722 9,08
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 2658 30,70 2817 35,43
V Vänsterpartiet 332 3,84 391 4,92
MP Miljöpartiet de gröna 446 5,15 377 4,74
ÖVR Övriga partier 922 10,65 642 8,07

Kommun Höör

Röstredovisning 2006 2002
Summa giltiga röster 8657 7952
Ogiltiga röster blanka 140
Ogiltiga röster övriga 4 137
Summa avgivna röster 8801 8089
Röstberättigade 10942 10430
Valdeltagande 80,43% 77,56%