2006-09-21 14:26:46 Riksdagsval Landstingsval Kommunval Samlade rådata Tio i Topp Protokoll Statistik

Kommun Bromölla

Valdeltagande
2006: 81,32%
+3,37%
2002: 77,95%

15,89%
M
4,67%
C
5,47%
FP
4,51%
KD
51,86%
S
5,78%
V
2,33%
MP
9,49%
ÖVR
Samtliga 8 distrikt räknade.

Kommun Bromölla

Röstfördelning 2006 2002
Antal Andel Antal Andel
M Moderata Samlingspartiet 1180 15,89 659 9,31
C Centerpartiet 347 4,67 270 3,81
FP Folkpartiet liberalerna 406 5,47 545 7,70
KD Kristdemokraterna 335 4,51 498 7,03
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 3851 51,86 3993 56,40
V Vänsterpartiet 429 5,78 619 8,74
MP Miljöpartiet de gröna 173 2,33 207 2,92
ÖVR Övriga partier 705 9,49 289 4,08

Kommun Bromölla

Röstredovisning 2006 2002
Summa giltiga röster 7426 7080
Ogiltiga röster blanka 183
Ogiltiga röster övriga 3 119
Summa avgivna röster 7612 7199
Röstberättigade 9361 9235
Valdeltagande 81,32% 77,95%