2006-09-21 14:26:46 Riksdagsval Landstingsval Kommunval Samlade rådata Tio i Topp Protokoll Statistik

Kommun Klippan

Valdeltagande
2006: 76,44%
+2,72%
2002: 73,72%

27,03%
M
7,26%
C
5,38%
FP
6,49%
KD
38,31%
S
2,90%
V
2,55%
MP
10,08%
ÖVR
Samtliga 13 distrikt räknade.

Kommun Klippan

Röstfördelning 2006 2002
Antal Andel Antal Andel
M Moderata Samlingspartiet 2457 27,03 1609 18,94
C Centerpartiet 660 7,26 622 7,32
FP Folkpartiet liberalerna 489 5,38 791 9,31
KD Kristdemokraterna 590 6,49 1001 11,78
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 3482 38,31 3444 40,54
V Vänsterpartiet 264 2,90 386 4,54
MP Miljöpartiet de gröna 232 2,55 227 2,67
ÖVR Övriga partier 916 10,08 416 4,90

Kommun Klippan

Röstredovisning 2006 2002
Summa giltiga röster 9090 8496
Ogiltiga röster blanka 191
Ogiltiga röster övriga 3 235
Summa avgivna röster 9284 8731
Röstberättigade 12146 11843
Valdeltagande 76,44% 73,72%