2006-09-21 14:26:46 Riksdagsval Landstingsval Kommunval Samlade rådata Tio i Topp Protokoll Statistik

Kommun Åstorp

Valdeltagande
2006: 76,66%
+2,48%
2002: 74,18%

23,40%
M
5,73%
C
5,07%
FP
4,99%
KD
45,26%
S
2,90%
V
1,79%
MP
10,85%
ÖVR
Samtliga 11 distrikt räknade.

Kommun Åstorp

Röstfördelning 2006 2002
Antal Andel Antal Andel
M Moderata Samlingspartiet 1734 23,40 1218 17,77
C Centerpartiet 425 5,73 303 4,42
FP Folkpartiet liberalerna 376 5,07 585 8,53
KD Kristdemokraterna 370 4,99 664 9,69
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 3354 45,26 3241 47,28
V Vänsterpartiet 215 2,90 360 5,25
MP Miljöpartiet de gröna 133 1,79 149 2,17
ÖVR Övriga partier 804 10,85 335 4,89

Kommun Åstorp

Röstredovisning 2006 2002
Summa giltiga röster 7411 6855
Ogiltiga röster blanka 151
Ogiltiga röster övriga 7 134
Summa avgivna röster 7569 6989
Röstberättigade 9873 9422
Valdeltagande 76,66% 74,18%