2006-09-21 14:26:46 Riksdagsval Landstingsval Kommunval Samlade rådata Tio i Topp Protokoll Statistik

Kommun Båstad

Valdeltagande
2006: 82,68%
+2,88%
2002: 79,80%

41,80%
M
12,74%
C
7,70%
FP
8,36%
KD
18,23%
S
1,76%
V
3,73%
MP
5,67%
ÖVR
Samtliga 10 distrikt räknade.

Kommun Båstad

Röstfördelning 2006 2002
Antal Andel Antal Andel
M Moderata Samlingspartiet 3908 41,80 2386 27,12
C Centerpartiet 1191 12,74 996 11,32
FP Folkpartiet liberalerna 720 7,70 1354 15,39
KD Kristdemokraterna 782 8,36 1314 14,93
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 1704 18,23 1879 21,35
V Vänsterpartiet 165 1,76 271 3,08
MP Miljöpartiet de gröna 349 3,73 318 3,61
ÖVR Övriga partier 530 5,67 281 3,19

Kommun Båstad

Röstredovisning 2006 2002
Summa giltiga röster 9349 8799
Ogiltiga röster blanka 143
Ogiltiga röster övriga 5 178
Summa avgivna röster 9497 8977
Röstberättigade 11487 11250
Valdeltagande 82,68% 79,80%