2006-09-21 14:26:46 Riksdagsval Landstingsval Kommunval Samlade rådata Tio i Topp Protokoll Statistik

Kommun Malmö

Valdeltagande
2006: 77,56%
+1,47%
2002: 76,09%

28,48%
M
2,88%
C
8,87%
FP
3,46%
KD
35,24%
S
5,45%
V
6,07%
MP
9,55%
ÖVR
Samtliga 166 distrikt räknade.

Kommun Malmö

Röstfördelning 2006 2002
Antal Andel Antal Andel
M Moderata Samlingspartiet 44232 28,48 24235 16,47
C Centerpartiet 4475 2,88 1701 1,16
FP Folkpartiet liberalerna 13769 8,87 20322 13,81
KD Kristdemokraterna 5373 3,46 7793 5,30
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 54732 35,24 62338 42,37
V Vänsterpartiet 8468 5,45 11172 7,59
MP Miljöpartiet de gröna 9425 6,07 6310 4,29
ÖVR Övriga partier 14828 9,55 13263 9,01

Kommun Malmö

Röstredovisning 2006 2002
Summa giltiga röster 155302 147134
Ogiltiga röster blanka 2316
Ogiltiga röster övriga 73 2250
Summa avgivna röster 157691 149384
Röstberättigade 203308 196338
Valdeltagande 77,56% 76,09%