2006-09-21 14:26:46 Riksdagsval Landstingsval Kommunval Samlade rådata Tio i Topp Protokoll Statistik

Kommun Landskrona

Valdeltagande
2006: 79,95%
+2,88%
2002: 77,07%

24,21%
M
2,98%
C
12,18%
FP
2,75%
KD
40,76%
S
3,86%
V
2,92%
MP
10,35%
ÖVR
Samtliga 24 distrikt räknade.

Kommun Landskrona

Röstfördelning 2006 2002
Antal Andel Antal Andel
M Moderata Samlingspartiet 5581 24,21 3512 16,43
C Centerpartiet 687 2,98 460 2,15
FP Folkpartiet liberalerna 2809 12,18 2902 13,57
KD Kristdemokraterna 633 2,75 1224 5,72
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 9398 40,76 9485 44,36
V Vänsterpartiet 889 3,86 1348 6,30
MP Miljöpartiet de gröna 673 2,92 542 2,53
ÖVR Övriga partier 2386 10,35 1909 8,93

Kommun Landskrona

Röstredovisning 2006 2002
Summa giltiga röster 23056 21382
Ogiltiga röster blanka 303
Ogiltiga röster övriga 10 305
Summa avgivna röster 23369 21687
Röstberättigade 29228 28141
Valdeltagande 79,95% 77,07%