2006-09-21 14:26:46 Riksdagsval Landstingsval Kommunval Samlade rådata Tio i Topp Protokoll Statistik

Kommun Höganäs

Valdeltagande
2006: 83,73%
+1,34%
2002: 82,39%

37,30%
M
5,78%
C
8,42%
FP
7,81%
KD
27,24%
S
2,36%
V
4,00%
MP
7,09%
ÖVR
Samtliga 15 distrikt räknade.

Kommun Höganäs

Röstfördelning 2006 2002
Antal Andel Antal Andel
M Moderata Samlingspartiet 5637 37,30 3259 22,83
C Centerpartiet 874 5,78 567 3,97
FP Folkpartiet liberalerna 1273 8,42 2309 16,17
KD Kristdemokraterna 1180 7,81 1646 11,53
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 4117 27,24 4675 32,74
V Vänsterpartiet 357 2,36 673 4,71
MP Miljöpartiet de gröna 604 4,00 509 3,57
ÖVR Övriga partier 1072 7,09 639 4,48

Kommun Höganäs

Röstredovisning 2006 2002
Summa giltiga röster 15114 14277
Ogiltiga röster blanka 214
Ogiltiga röster övriga 7 244
Summa avgivna röster 15335 14521
Röstberättigade 18315 17624
Valdeltagande 83,73% 82,39%