2006-09-21 14:26:46 Riksdagsval Landstingsval Kommunval Samlade rådata Tio i Topp Protokoll Statistik

Kommun Trelleborg

Valdeltagande
2006: 81,05%
+2,50%
2002: 78,55%

23,82%
M
4,85%
C
6,41%
FP
5,90%
KD
39,76%
S
2,60%
V
2,76%
MP
13,90%
ÖVR
Samtliga 28 distrikt räknade.

Kommun Trelleborg

Röstfördelning 2006 2002
Antal Andel Antal Andel
M Moderata Samlingspartiet 5775 23,82 3380 14,98
C Centerpartiet 1176 4,85 931 4,13
FP Folkpartiet liberalerna 1554 6,41 2211 9,80
KD Kristdemokraterna 1430 5,90 1612 7,14
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 9638 39,76 10859 48,12
V Vänsterpartiet 630 2,60 931 4,13
MP Miljöpartiet de gröna 668 2,76 638 2,83
ÖVR Övriga partier 3370 13,90 2003 8,88

Kommun Trelleborg

Röstredovisning 2006 2002
Summa giltiga röster 24241 22565
Ogiltiga röster blanka 398
Ogiltiga röster övriga 7 328
Summa avgivna röster 24646 22893
Röstberättigade 30409 29144
Valdeltagande 81,05% 78,55%