2006-09-21 14:26:46 Riksdagsval Landstingsval Kommunval Samlade rådata Tio i Topp Protokoll Statistik

Kommun Ängelholm

Valdeltagande
2006: 81,88%
+2,77%
2002: 79,11%

35,78%
M
7,08%
C
7,17%
FP
7,38%
KD
27,46%
S
2,74%
V
3,69%
MP
8,69%
ÖVR
Samtliga 22 distrikt räknade.

Kommun Ängelholm

Röstfördelning 2006 2002
Antal Andel Antal Andel
M Moderata Samlingspartiet 8684 35,78 5425 24,05
C Centerpartiet 1718 7,08 1314 5,82
FP Folkpartiet liberalerna 1741 7,17 3072 13,62
KD Kristdemokraterna 1791 7,38 2792 12,38
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 6666 27,46 7186 31,85
V Vänsterpartiet 666 2,74 913 4,05
MP Miljöpartiet de gröna 896 3,69 849 3,76
ÖVR Övriga partier 2109 8,69 1008 4,47

Kommun Ängelholm

Röstredovisning 2006 2002
Summa giltiga röster 24271 22559
Ogiltiga röster blanka 471
Ogiltiga röster övriga 3 548
Summa avgivna röster 24745 23107
Röstberättigade 30221 29207
Valdeltagande 81,88% 79,11%