2006-09-21 14:26:46 Riksdagsval Landstingsval Kommunval Samlade rådata Tio i Topp Protokoll Statistik

Kommun Laholm

Valdeltagande
2006: 81,35%
+2,26%
2002: 79,09%

27,91%
M
15,85%
C
5,52%
FP
6,39%
KD
28,74%
S
3,69%
V
3,43%
MP
8,46%
ÖVR
Samtliga 16 distrikt räknade.

Kommun Laholm

Röstfördelning 2006 2002
Antal Andel Antal Andel
M Moderata Samlingspartiet 3958 27,91 2230 16,64
C Centerpartiet 2247 15,85 2194 16,37
FP Folkpartiet liberalerna 783 5,52 1373 10,24
KD Kristdemokraterna 906 6,39 1536 11,46
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 4076 28,74 4423 33,00
V Vänsterpartiet 523 3,69 642 4,79
MP Miljöpartiet de gröna 487 3,43 478 3,57
ÖVR Övriga partier 1200 8,46 528 3,94

Kommun Laholm

Röstredovisning 2006 2002
Summa giltiga röster 14180 13404
Ogiltiga röster blanka 311
Ogiltiga röster övriga 4 289
Summa avgivna röster 14495 13693
Röstberättigade 17817 17313
Valdeltagande 81,35% 79,09%