2006-09-21 14:26:46 Riksdagsval Landstingsval Kommunval Samlade rådata Tio i Topp Protokoll Statistik

Kommun Falkenberg

Valdeltagande
2006: 82,10%
+0,88%
2002: 81,22%

24,58%
M
14,83%
C
6,73%
FP
5,70%
KD
35,08%
S
3,76%
V
3,92%
MP
5,39%
ÖVR
Samtliga 28 distrikt räknade.

Kommun Falkenberg

Röstfördelning 2006 2002
Antal Andel Antal Andel
M Moderata Samlingspartiet 6018 24,58 3357 14,35
C Centerpartiet 3632 14,83 3515 15,02
FP Folkpartiet liberalerna 1649 6,73 2637 11,27
KD Kristdemokraterna 1396 5,70 2117 9,05
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 8590 35,08 8601 36,76
V Vänsterpartiet 920 3,76 1284 5,49
MP Miljöpartiet de gröna 961 3,92 892 3,81
ÖVR Övriga partier 1319 5,39 994 4,25

Kommun Falkenberg

Röstredovisning 2006 2002
Summa giltiga röster 24485 23397
Ogiltiga röster blanka 603
Ogiltiga röster övriga 6 405
Summa avgivna röster 25094 23802
Röstberättigade 30566 29307
Valdeltagande 82,10% 81,22%