2006-09-21 14:26:46 Riksdagsval Landstingsval Kommunval Samlade rådata Tio i Topp Protokoll Statistik

Kommun Öckerö

Valdeltagande
2006: 88,12%
+3,23%
2002: 84,89%

28,40%
M
3,35%
C
9,29%
FP
21,67%
KD
24,03%
S
4,08%
V
4,46%
MP
4,71%
ÖVR
Samtliga 13 distrikt räknade.

Kommun Öckerö

Röstfördelning 2006 2002
Antal Andel Antal Andel
M Moderata Samlingspartiet 2271 28,40 1410 18,85
C Centerpartiet 268 3,35 134 1,79
FP Folkpartiet liberalerna 743 9,29 1006 13,45
KD Kristdemokraterna 1733 21,67 2039 27,25
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 1922 24,03 2076 27,75
V Vänsterpartiet 326 4,08 462 6,17
MP Miljöpartiet de gröna 357 4,46 276 3,69
ÖVR Övriga partier 377 4,71 79 1,06

Kommun Öckerö

Röstredovisning 2006 2002
Summa giltiga röster 7997 7482
Ogiltiga röster blanka 153
Ogiltiga röster övriga 1 115
Summa avgivna röster 8151 7597
Röstberättigade 9250 8949
Valdeltagande 88,12% 84,89%