2006-09-21 14:26:46 Riksdagsval Landstingsval Kommunval Samlade rådata Tio i Topp Protokoll Statistik

Kommun Tjörn

Valdeltagande
2006: 85,24%
+2,27%
2002: 82,97%

29,49%
M
6,35%
C
11,10%
FP
15,88%
KD
24,82%
S
3,98%
V
4,18%
MP
4,20%
ÖVR
Samtliga 12 distrikt räknade.

Kommun Tjörn

Röstfördelning 2006 2002
Antal Andel Antal Andel
M Moderata Samlingspartiet 2871 29,49 1481 16,13
C Centerpartiet 618 6,35 347 3,78
FP Folkpartiet liberalerna 1080 11,10 1613 17,57
KD Kristdemokraterna 1546 15,88 2019 21,99
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 2416 24,82 2639 28,74
V Vänsterpartiet 387 3,98 498 5,42
MP Miljöpartiet de gröna 407 4,18 341 3,71
ÖVR Övriga partier 409 4,20 245 2,67

Kommun Tjörn

Röstredovisning 2006 2002
Summa giltiga röster 9734 9183
Ogiltiga röster blanka 166
Ogiltiga röster övriga 1 149
Summa avgivna röster 9901 9332
Röstberättigade 11616 11247
Valdeltagande 85,24% 82,97%