2006-09-21 14:26:46 Riksdagsval Landstingsval Kommunval Samlade rådata Tio i Topp Protokoll Statistik

Kommun Sotenäs

Valdeltagande
2006: 82,12%
+2,89%
2002: 79,23%

30,18%
M
6,36%
C
10,28%
FP
9,68%
KD
31,69%
S
3,66%
V
3,30%
MP
4,85%
ÖVR
Samtliga 7 distrikt räknade.

Kommun Sotenäs

Röstfördelning 2006 2002
Antal Andel Antal Andel
M Moderata Samlingspartiet 1837 30,18 1125 19,14
C Centerpartiet 387 6,36 273 4,65
FP Folkpartiet liberalerna 626 10,28 880 14,97
KD Kristdemokraterna 589 9,68 629 10,70
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 1929 31,69 2302 39,17
V Vänsterpartiet 223 3,66 345 5,87
MP Miljöpartiet de gröna 201 3,30 198 3,37
ÖVR Övriga partier 295 4,85 125 2,13

Kommun Sotenäs

Röstredovisning 2006 2002
Summa giltiga röster 6087 5877
Ogiltiga röster blanka 100
Ogiltiga röster övriga 1 108
Summa avgivna röster 6188 5985
Röstberättigade 7535 7554
Valdeltagande 82,12% 79,23%