2006-09-21 14:26:46 Riksdagsval Landstingsval Kommunval Samlade rådata Tio i Topp Protokoll Statistik

Kommun Dals-Ed

Valdeltagande
2006: 78,50%
+3,96%
2002: 74,54%

19,77%
M
17,15%
C
4,70%
FP
12,05%
KD
33,89%
S
3,06%
V
2,80%
MP
6,59%
ÖVR
Samtliga 7 distrikt räknade.

Kommun Dals-Ed

Röstfördelning 2006 2002
Antal Andel Antal Andel
M Moderata Samlingspartiet 543 19,77 291 10,78
C Centerpartiet 471 17,15 484 17,93
FP Folkpartiet liberalerna 129 4,70 174 6,44
KD Kristdemokraterna 331 12,05 464 17,19
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 931 33,89 1023 37,89
V Vänsterpartiet 84 3,06 115 4,26
MP Miljöpartiet de gröna 77 2,80 99 3,67
ÖVR Övriga partier 181 6,59 50 1,85

Kommun Dals-Ed

Röstredovisning 2006 2002
Summa giltiga röster 2747 2700
Ogiltiga röster blanka 53
Ogiltiga röster övriga 1 46
Summa avgivna röster 2801 2746
Röstberättigade 3568 3684
Valdeltagande 78,50% 74,54%