2006-09-21 14:26:46 Riksdagsval Landstingsval Kommunval Samlade rådata Tio i Topp Protokoll Statistik

Kommun Lerum

Valdeltagande
2006: 87,02%
+2,26%
2002: 84,76%

29,95%
M
6,33%
C
10,20%
FP
8,79%
KD
27,47%
S
5,59%
V
6,37%
MP
5,30%
ÖVR
Samtliga 22 distrikt räknade.

Kommun Lerum

Röstfördelning 2006 2002
Antal Andel Antal Andel
M Moderata Samlingspartiet 6815 29,95 3655 17,25
C Centerpartiet 1441 6,33 724 3,42
FP Folkpartiet liberalerna 2320 10,20 3841 18,13
KD Kristdemokraterna 1999 8,79 2567 12,12
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 6251 27,47 6976 32,93
V Vänsterpartiet 1272 5,59 1803 8,51
MP Miljöpartiet de gröna 1450 6,37 1060 5,00
ÖVR Övriga partier 1205 5,30 558 2,63

Kommun Lerum

Röstredovisning 2006 2002
Summa giltiga röster 22753 21184
Ogiltiga röster blanka 383
Ogiltiga röster övriga 7 318
Summa avgivna röster 23143 21502
Röstberättigade 26595 25369
Valdeltagande 87,02% 84,76%