2006-09-21 14:26:46 Riksdagsval Landstingsval Kommunval Samlade rådata Tio i Topp Protokoll Statistik

Kommun Grästorp

Valdeltagande
2006: 82,96%
+2,45%
2002: 80,51%

29,46%
M
16,39%
C
4,52%
FP
6,39%
KD
32,61%
S
3,56%
V
2,41%
MP
4,66%
ÖVR
Samtliga 4 distrikt räknade.

Kommun Grästorp

Röstfördelning 2006 2002
Antal Andel Antal Andel
M Moderata Samlingspartiet 1075 29,46 649 18,27
C Centerpartiet 598 16,39 603 16,98
FP Folkpartiet liberalerna 165 4,52 334 9,40
KD Kristdemokraterna 233 6,39 438 12,33
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 1190 32,61 1181 33,25
V Vänsterpartiet 130 3,56 186 5,24
MP Miljöpartiet de gröna 88 2,41 104 2,93
ÖVR Övriga partier 170 4,66 57 1,60

Kommun Grästorp

Röstredovisning 2006 2002
Summa giltiga röster 3649 3552
Ogiltiga röster blanka 61
Ogiltiga röster övriga 5 55
Summa avgivna röster 3715 3607
Röstberättigade 4478 4480
Valdeltagande 82,96% 80,51%