2006-09-21 14:26:46 Riksdagsval Landstingsval Kommunval Samlade rådata Tio i Topp Protokoll Statistik

Kommun Tranemo

Valdeltagande
2006: 82,96%
-0,09%
2002: 83,05%

21,17%
M
17,56%
C
5,76%
FP
6,53%
KD
36,09%
S
3,54%
V
3,07%
MP
6,29%
ÖVR
Samtliga 11 distrikt räknade.

Kommun Tranemo

Röstfördelning 2006 2002
Antal Andel Antal Andel
M Moderata Samlingspartiet 1532 21,17 882 12,25
C Centerpartiet 1271 17,56 1112 15,44
FP Folkpartiet liberalerna 417 5,76 641 8,90
KD Kristdemokraterna 473 6,53 849 11,79
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 2612 36,09 3030 42,08
V Vänsterpartiet 256 3,54 359 4,99
MP Miljöpartiet de gröna 222 3,07 239 3,32
ÖVR Övriga partier 455 6,29 88 1,22

Kommun Tranemo

Röstredovisning 2006 2002
Summa giltiga röster 7238 7200
Ogiltiga röster blanka 142
Ogiltiga röster övriga 2 152
Summa avgivna röster 7382 7352
Röstberättigade 8898 8853
Valdeltagande 82,96% 83,05%