2006-09-21 14:26:46 Riksdagsval Landstingsval Kommunval Samlade rådata Tio i Topp Protokoll Statistik

Kommun Svenljunga

Valdeltagande
2006: 79,22%
+0,58%
2002: 78,64%

24,01%
M
16,27%
C
6,25%
FP
7,66%
KD
34,16%
S
2,58%
V
2,20%
MP
6,87%
ÖVR
Samtliga 8 distrikt räknade.

Kommun Svenljunga

Röstfördelning 2006 2002
Antal Andel Antal Andel
M Moderata Samlingspartiet 1464 24,01 827 13,68
C Centerpartiet 992 16,27 918 15,19
FP Folkpartiet liberalerna 381 6,25 626 10,36
KD Kristdemokraterna 467 7,66 769 12,72
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 2083 34,16 2310 38,21
V Vänsterpartiet 157 2,58 292 4,83
MP Miljöpartiet de gröna 134 2,20 200 3,31
ÖVR Övriga partier 419 6,87 103 1,70

Kommun Svenljunga

Röstredovisning 2006 2002
Summa giltiga röster 6097 6045
Ogiltiga röster blanka 141
Ogiltiga röster övriga 3 133
Summa avgivna röster 6241 6178
Röstberättigade 7878 7856
Valdeltagande 79,22% 78,64%