2006-09-21 14:26:46 Riksdagsval Landstingsval Kommunval Samlade rådata Tio i Topp Protokoll Statistik

Kommun Herrljunga

Valdeltagande
2006: 84,23%
+1,53%
2002: 82,70%

21,30%
M
15,46%
C
6,87%
FP
10,63%
KD
31,01%
S
4,92%
V
3,21%
MP
6,58%
ÖVR
Samtliga 9 distrikt räknade.

Kommun Herrljunga

Röstfördelning 2006 2002
Antal Andel Antal Andel
M Moderata Samlingspartiet 1246 21,30 697 12,06
C Centerpartiet 904 15,46 923 15,97
FP Folkpartiet liberalerna 402 6,87 567 9,81
KD Kristdemokraterna 622 10,63 991 17,14
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 1814 31,01 1892 32,73
V Vänsterpartiet 288 4,92 382 6,61
MP Miljöpartiet de gröna 188 3,21 201 3,48
ÖVR Övriga partier 385 6,58 128 2,21

Kommun Herrljunga

Röstredovisning 2006 2002
Summa giltiga röster 5849 5781
Ogiltiga röster blanka 126
Ogiltiga röster övriga 2 114
Summa avgivna röster 5977 5895
Röstberättigade 7096 7128
Valdeltagande 84,23% 82,70%