2006-09-21 14:26:46 Riksdagsval Landstingsval Kommunval Samlade rådata Tio i Topp Protokoll Statistik

Kommun Göteborg

Valdeltagande
2006: 79,54%
+2,00%
2002: 77,54%

26,88%
M
4,47%
C
10,24%
FP
6,73%
KD
28,93%
S
8,68%
V
8,44%
MP
5,64%
ÖVR
Samtliga 283 distrikt räknade.

Kommun Göteborg

Röstfördelning 2006 2002
Antal Andel Antal Andel
M Moderata Samlingspartiet 78679 26,88 47586 17,43
C Centerpartiet 13076 4,47 5115 1,87
FP Folkpartiet liberalerna 29981 10,24 49187 18,01
KD Kristdemokraterna 19698 6,73 23519 8,61
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 84693 28,93 90547 33,16
V Vänsterpartiet 25407 8,68 32405 11,87
MP Miljöpartiet de gröna 24694 8,44 17657 6,47
ÖVR Övriga partier 16498 5,64 7040 2,58

Kommun Göteborg

Röstredovisning 2006 2002
Summa giltiga röster 292726 273056
Ogiltiga röster blanka 4467
Ogiltiga röster övriga 148 4433
Summa avgivna röster 297341 277489
Röstberättigade 373836 357876
Valdeltagande 79,54% 77,54%