2006-09-21 14:26:46 Riksdagsval Landstingsval Kommunval Samlade rådata Tio i Topp Protokoll Statistik

Kommun Ulricehamn

Valdeltagande
2006: 83,21%
+1,09%
2002: 82,12%

24,00%
M
14,70%
C
5,69%
FP
9,85%
KD
30,65%
S
4,00%
V
4,19%
MP
6,92%
ÖVR
Samtliga 21 distrikt räknade.

Kommun Ulricehamn

Röstfördelning 2006 2002
Antal Andel Antal Andel
M Moderata Samlingspartiet 3364 24,00 1728 12,56
C Centerpartiet 2060 14,70 1825 13,27
FP Folkpartiet liberalerna 798 5,69 1558 11,33
KD Kristdemokraterna 1380 9,85 2115 15,38
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 4296 30,65 4825 35,08
V Vänsterpartiet 560 4,00 866 6,30
MP Miljöpartiet de gröna 587 4,19 552 4,01
ÖVR Övriga partier 970 6,92 286 2,08

Kommun Ulricehamn

Röstredovisning 2006 2002
Summa giltiga röster 14015 13755
Ogiltiga röster blanka 293
Ogiltiga röster övriga 5 260
Summa avgivna röster 14313 14015
Röstberättigade 17202 17067
Valdeltagande 83,21% 82,12%