2006-09-21 14:26:46 Riksdagsval Landstingsval Kommunval Samlade rådata Tio i Topp Protokoll Statistik

Kommun Skövde

Valdeltagande
2006: 82,25%
+1,65%
2002: 80,60%

25,43%
M
8,79%
C
6,74%
FP
7,39%
KD
37,49%
S
5,01%
V
4,00%
MP
5,15%
ÖVR
Samtliga 29 distrikt räknade.

Kommun Skövde

Röstfördelning 2006 2002
Antal Andel Antal Andel
M Moderata Samlingspartiet 7885 25,43 4301 14,59
C Centerpartiet 2726 8,79 2217 7,52
FP Folkpartiet liberalerna 2089 6,74 3603 12,22
KD Kristdemokraterna 2291 7,39 3435 11,65
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 11625 37,49 12058 40,91
V Vänsterpartiet 1552 5,01 2091 7,09
MP Miljöpartiet de gröna 1240 4,00 1161 3,94
ÖVR Övriga partier 1598 5,15 611 2,07

Kommun Skövde

Röstredovisning 2006 2002
Summa giltiga röster 31006 29477
Ogiltiga röster blanka 632
Ogiltiga röster övriga 11 593
Summa avgivna röster 31649 30070
Röstberättigade 38481 37307
Valdeltagande 82,25% 80,60%