2006-09-21 14:26:46 Riksdagsval Landstingsval Kommunval Samlade rådata Tio i Topp Protokoll Statistik

Kommun Falköping

Valdeltagande
2006: 82,71%
+2,03%
2002: 80,68%

22,44%
M
12,60%
C
4,45%
FP
9,65%
KD
36,12%
S
4,80%
V
3,62%
MP
6,32%
ÖVR
Samtliga 22 distrikt räknade.

Kommun Falköping

Röstfördelning 2006 2002
Antal Andel Antal Andel
M Moderata Samlingspartiet 4389 22,44 2673 14,27
C Centerpartiet 2464 12,60 2257 12,05
FP Folkpartiet liberalerna 871 4,45 1595 8,52
KD Kristdemokraterna 1887 9,65 2773 14,80
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 7066 36,12 7000 37,37
V Vänsterpartiet 938 4,80 1297 6,92
MP Miljöpartiet de gröna 709 3,62 743 3,97
ÖVR Övriga partier 1237 6,32 393 2,10

Kommun Falköping

Röstredovisning 2006 2002
Summa giltiga röster 19561 18731
Ogiltiga röster blanka 344
Ogiltiga röster övriga 9 318
Summa avgivna röster 19914 19049
Röstberättigade 24077 23611
Valdeltagande 82,71% 80,68%